Villex verleent u hierbij toegang tot dewoondiversiteit.amsterdam ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Villex behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Villex spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Het op de Website aangeboden aanbod worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Dit aanbod kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Villex.

In het bijzonder zijn alle huurprijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Villex nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het aanbod ligt bij Villex.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.