“Samen wonen en herinneringen maken.”

De mix van studenten, starters en statushouders onder één dak zorgt voor een gezellige community, waarin je veel van elkaar leert. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast sociaal beheerteam, dat bijdraagt aan elkaars persoonlijke ontwikkeling. De plek waar huisgenoten buddy’s worden en buddy’s herinneringen maken!

Honderdzestien maatschappelijk betrokken bewoners met verschillende achtergronden en ervaringen in één huis. Met elkaar creëer en behoud je een fijne, schone en veilige leefomgeving. Van jou wordt verwacht dat je je opstelt als een goede huisgenoot en openstaat voor elkaar, zodat iedereen zich thuis voelt.

Samen met jouw huisgenoten, die net een stapje extra zetten voor dit project, woon je op een geweldige locatie in het centrum van Amsterdam. Als buddy bedenk en organiseer je activiteiten om zo de community te versterken, voor een nog fijnere thuishaven!